boerderij

Image

Hofstede "Naest d'Eendragt".
Deze boerderij is al bijna vier generaties in de familie en hier worden de dieren op een diervriendelijke manier met veel liefde en kennis verzorgd. Kortom: een zorgvuldige veehouderij! Onze ervaring, ons vakmanschap en onze continue aandacht vormen de drie steunpilaren waarop ons bedrijf welvaart.
Image

Onze manier van dieren houden en fokken (Fair Farming) heeft veel ecologische en biologische raakvlakken, zo zijn wij:
- actief lid van de natuurvereniging Water, Land en Dijken, met uitgestelde maaidata voor bescherming en behoud van de weidevogels, beschermen van legsels en kuikens van weidevogels, uitrijden van ruige (stro)stalmest.
- aangesloten bij het netwerk van Weidevogelboerderijen,
- gebruiken wij geen kunstmest,
- voorstander van weidegang van ons vee,
- houden wij ons vee zoveel mogelijk in een kuddeverband,
- onze jonge dieren mogen bij hun moeder zogen,
- in onze fokkerij maken wij ook gebruik van diverse natuurlijk dekkende vaderdieren,
- deelnemer en voortrekker in het Project 'Natuurlijke Luxe' van Wageningen UR Livestock Research.

Onze runderen vallen allemaal onder het IKB/PVE en kwaliteitskeurmerk.

Image

IKB normen:

- IKB gecertificeerde vleesveehouders mogen alleen nog hun voer betrekken van leveranciers die voer leveren met speciale garanties.
- Ook in geval van geneesmiddelengebruik moeten er middelen worden gebruikt die aan strenge voorwaarden voldoen en worden toegediend door een erkend dierenarts.
- Vervoeren gebeurd door erkende transporteurs met betrekking op dierwelzijn en hygiƫne.
- IKB is een kwaliteitssysteem dat voortdurend wordt aangepast aan de wensen uit de markt. Tegelijkertijd neemt het bedrijfsleven in de vleessector steeds massaler deel aan de IKB- regelingen, dat resulteert in een groeiend aanbod van producten, die zich door kwaliteit onderscheiden en waar U als consument van op aan kan.

Dit alles om U in de slagerij een lekker en verantwoord stukje regiovlees aan te kunnen bieden, hetgeen wij een heus Waterlands- of Zaans- streekprodukt durven te noemen.