welkom

Welkom op de website van The Knedo Stables, het digitale venster van de familie Knetemann/Donker.
Zoals hierboven genoemd is The Knedo Stables de moderne schakel tussen ons, onze dieren, onze (fok)producten en U!

In de balk bovenaan de pagina kunt U Uw keuze maken welk onderwerp U wenst te bekijken, door middel van op de tekst "boerderij", "nieuws" etc etc te klikken.

Wij wensen U veel kijk- en leesplezier!

Image

Deze site is altijd deels in ontwikkeling. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Verantwoording
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan KnedoStables.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. KnedoStables.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. KnedoStables.nl kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Copyright
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.
Linken en verwijzen naar de pagina’s van KnedoStables.nl op Internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Wij stellen het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.